ουσίες

Στην περίπτωση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών το ΠΡΙΝ και το ΜΕΤΑ είναι ιδιαίτερα διδακτικό!

Το πρόβλημα της χρήσης των ναρκωτικών αφορά το σύνολο της κοινωνίας και δεν ξεχωρίζει οικονομική ή κοινωνική ομάδα, μόρφωση, ηλικία ή επάγγελμα…