Ουρανος μπλε

Ο ουρανός δεν είναι μπλε. Αλήθεια!
Ο ουρανός φαίνεται να είναι μπλε κάτω από το φως του ηλίου…