ορυκτά

Οι εικόνες μοιάζουν με αφηρημένη τέχνη και γοητεύουν…

Η λέξη «ορυκτό» δεν είναι συνώνυμη με την ομορφιά ωστόσο οι εικόνες που ακολουθούν θα μας κάνουν να αλλάξουμε γνώμη για τα πετρώματα της γης.

Τα ορυκτά που μπορούν να «σκοτώσουν», παρά τη χρησιμότητά τους!