οροφές Ιράν

Πολλά από τα σχέδια προβάλλουν στην πραγματικότητα περίπλοκα γεωμετρικά σχήματα που χρονολογούνται αρκετούς αιώνες πριν.