οπτάμενο ψάρι

Μπορεί να γλιστρήσει στο νερό με απλωμένα πτερύγια σαν φτερά αλλά και να μείνει αρκετή ώρα στον αέρα!