ομάδες ζώων

Η ομαδική μετανάστευση διάφορων ειδών ζώων δημιουργεί εξαιρετικές εικόνες!

Επειδή ένα δεν είναι ποτέ αρκετό, ομάδες ζώων στην άγρια φύση συγκεντρώνονται μαζί και εκπλήσσουν θεατές και φωτογράφους!