Ολλανδία φυλακές

Η εγκληματικότητα στην Ολλανδία θα μειώνεται σταθερά σε ποσοστό 0,9 % μέσα στα προσεχή πέντε χρόνια και ως εκ τούτου πολλές από τις φυλακές της θα κλείσουν.