οικολογικό πάρκο

Η frailejon είναι στην ουσία ένας δενδροειδής θάμνος με τριχωτά φύλλα και κίτρινα άνθη, που μπορεί να φτάσει σε ύψος μέχρι και τα 3,5 μέτρα κατά τη διάρκεια της ζωής του.