Οικολογική σχεδίαση

Ένας πρωτότυπος τρόπος για να μας θυμίζει κάθε μέρα το ενδιαφέρον που πρέπει να δείχνουμε για το περιβάλλον.