οικογενειακή φωτογραφία

Στην Κίνα συνηθίζονται οι οικογενειακές φωτογραφίες πολλών ατόμων, αλλά ο αριθμός αυτός είναι ασυνήθιστος…

Δεν θυμίζουν σε τίποτα τις κλασικές, παραδοσιακές πόζες μιας οικογένειας!

Μια οικογενειακή φωτογραφία μπορεί να ξυπνά μνήμες, να συγκινεί αλλά και να εκπλήσσει. Αυτή που βλέπετε ανήκει στην τρίτη κατηγορία!