οικιακά

Ο σύζυγος μιας Ιταλίδας την κατηγορεί στο δικαστήριο για κακή διαχείριση των οικιακών εργασιών!

Γιατί οι δουλειές του σπιτιού βλάπτουν σοβαρά την υγεία…

Μέχρι και 20% από το μισθό του συζύγου τους θα πληρώνονται από εδώ και στο εξής οι γυναίκες στην Ινδία για τις εργασίες που προσφέρουν εντός σπιτιού!