ξενοδοχείο χωρίς δωμάτια

Αντί για δωμάτιο προσφέρει την πλήρη εμεπειρία της διαμονής… κάτω από μια γέφυρα, μέσα στο δάσος ή στο εσωτερικό ενός εγκαταλειμμένου κτηρίου!