Ξενοδοχείο κιβωτός

Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου ενέπνευσε ρώσο αρχιτέκτονα, ο οποίος σχεδίασε ένα ξενοδοχείο που μπορεί να χτιστεί επάνω σε νερό