ξίδι

Το ξίδι δεν μπαίνει μόνο στη μαρουλοσαλάτα αλλά έχει και πολλές άλλες άγνωστες χρήσεις!

Στοίχημα ότι χρησιμοποιείτε το μπουκάλι το ξίδι που έχετε στο σπίτι σας αποκλειστικά για να ραντίσετε τη σαλάτα σας!

Άγνωστες χρήσεις που λευκού ξιδιού που θα σας λύσουν τα χέρια…