Ξένες γλώσες

Μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντες χάρτες με τις ξένες γλώσσες που μιλούν σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Μικρή μαθήτρια του δημοτικού διακρίθηκε σε διαγωνισμό στην Αγγλία, αφού μπορεί και μιλάει άπταιστα 10 γλώσσες