νυφικό από διαζευκτήρια

Πάνω από 1.500 διαζευκτήρια χρησιμοποιήθηκαν στο όνομα της τέχνης, του κυνισμού αλλά και ενός σημαντικού μηνύματος!