ντους

Οι ερευνητές προσπαθούν να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε αυτό το αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Πόσο καλό ή όχι κάνει το συχνό μπάνιο και το λούσιμο;

Λέγεται “Πράσινος πολεμιστής” και μόλις περάσουν 4 λεπτά χρήσης στο ντους… διώχνει βιαίως αυτόν που… καταναλώνει αλόγιστα νερό!

Ασύρματη συσκευή θα ελέγχει τη χρήση του νερού στις ντουζιέρες των ξενοδοχείων για να περιοριστεί η σπατάλη.

Η συγκέντρωση μικροβίων στα «τηλέφωνα» των ντους βρέθηκε να είναι 100 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα επίπεδά τους στο τρεχούμενο νερό, σε μια τυπική υδραυλική εγκατάσταση οικίας.