Ναός λωτού

Ο ναός ανήκει στην Πίστη Μπαχάι, μια από τις νεότερες θρησκείες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν παγκόσμιες. Η αρχιτεκτονική του προσομοιώνει το άνθος του λωτού.