ναρκωτικά

Καναδοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το σεξ, τα ναρκωτικά και η μουσική ενεργοποιούν την ίδια εγκεφαλική περιοχή παράγοντας το ίδιο συναίσθημα απόλαυσης…

Στην περίπτωση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών το ΠΡΙΝ και το ΜΕΤΑ είναι ιδιαίτερα διδακτικό!

Εκτός από πολύχρωμες και ωραιότερες γειτονιές στον κόσμο υπάρχουν και αυτές που είναι τις περισσότερες φορές απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων…

Το πρόβλημα της χρήσης των ναρκωτικών αφορά το σύνολο της κοινωνίας και δεν ξεχωρίζει οικονομική ή κοινωνική ομάδα, μόρφωση, ηλικία ή επάγγελμα…