νέα θαύματα του κόσμου 2013

Κάθε χρόνο η Επιτροπή της UNESCO επιλέγει τα νέα «θαύματα» του κόσμου που έχουν εξαιρετική οικουμενική αξία!