νέα είδη ζώων

Για μια ακόμη χρονιά το Διεθνές Ινστιτούτο για την Εξερεύνηση των Ειδών (IISE) του Πανεπιστημίου SUNY της Νέας Υόρκης παρουσίασε τον κατάλογο με τα 10 σημαντικότερα είδη που ανακαλύφθηκαν στη Γη το προηγούμενο έτος.