μόλυνση περιβάλλοντος

Μια σημαντική ανακάλυψη για την προστασία από τη ρύπανση…

Μια εγκατάσταση τέχνης επικοινωνεί το μήνυμα της ανάγκης να προστατέψουμε το περιβάλλον!

H εξέλιξη επέτρεψε σε ένα είδος ψαριού να επιβιώνει σε θανάσιμα μολυσμένα νερά

Εικόνες που αποδεικνύουν πως η γη σιγά-σιγά καταστρέφεται από το ανθρώπινο χέρι και την απροσεξία μας…