μπόρα

Μπορεί ο «βρεγμένος τη βροχή να μην τη φοβάται» όμως καλό θα ήταν να παραμείνει όσο πιο στεγνός γίνεται, για να αποφύγει μια πνευμονία, για παράδειγμα!