μπλε

Η τελευταία απόχρωση μπλε που ανακαλύφθηκε ήταν το 1802, και έμεινε γνωστή ως «μπλε του Κοβαλτίου».

Πρόκειται για την πρώτη μπλε χρωστική που ανακαλύπτεται από τις αρχές του 19ου αιώνα, αναφέρουν οι ερευνητές στο Journal of the American Chemical Society.

Το μπλε χρώμα είναι ένας από τους σημαντικότερους «καταστολείς» της όρεξης, αποτελώντας ένα σημαντικό «όπλο» στα χέρια όσων επιθυμούν να χάσουν βάρος!

Το χρώμα που χρησιμοποιεί κάθε παιδί στη ζωγραφιά του είναι δηλωτικό των συναισθημάτων, των στοιχείων του χαρακτήρα του και του ψυχισμού του!