μπλε τρύπα

Μια τεράστια «μπλε τρύπα» στο βυθό της Αυστραλίας!

Η υποβρύχια καταβόθρα… βυθίζει το ρεκόρ στα 350 μέτρα!