Μπλε βάτραχος

Από συνηθισμένος καφέ βάτραχος γίνεται ένα μπλε εντυπωσιακό αμφίβιο για να προσελκύσει το θηλυκό!

Το δέρμα του είναι ιδαίτερα τοξικό και οφείλει το όνομά του στην τοξικότητα αυτή καθώς οι γηγενείς πληθυσμοί συνήθιζαν να χρησιμοποιούν το δηλητήριό του για να μολύνουν τις αιχμές των βελών τους.