Μπακάλικο

Οι άνθρωποι της Νότιας Κορέας μπορούν να ψωνίζουν από τα Virtual καταστήματα…
Tesco Homeplus, καθώς περιμένουν το τρένο.