μούχλα

Διατηρείται αναλλοίωτο 60 ημέρες και είναι σαν να το έβγαλες μόλις από το φούρνο!