Μουσείο Ακρόπολης

Στην 11η θέση το μουσείο της Ακρόπολης, ψηλότερα από άλλα διάσημα μουσεία και ιδρύματα του εξωτερικού…

Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα του Καναδά «Toronto Star» τοποθετεί το εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης στα 5 καλύτερα εστιατόρια μουσείων του κόσμου!

Το Μουσείο βραβεύτηκε για την συντήρηση και αποκατάσταση των Καρυατίδων της νότιας πρόστασης του Ερεχθείου, με χρήση τεχνολογίας λέιζερ, τεχνική που εφαρμόζεται και έχει αναπτυχθεί από το Μουσείο της Ακρόπολης