Μιλάει ανάποδα

Ο Αποστόλης, μπορεί με χαρακηριστική ευκολία να μιλάει ανάποδα! Δηλαδή να προφέρει τις λέξεις από το τέλος προς την αρχή.