μικρότερο όπλο

Το μέγεθός του δεν ξεπενά το 1/4 μιας φυσιολογικής ανθρώπινης παλάμης, ενώ πυροβολεί κανονικά με μίνι σφαίρες!