μικρότερη ιδιοκτησία γης

Μια τριγωνική πλάκα με μωσαϊκό σε δρόμο της Νέας Υόρκης αποτελεί τη μικρότερη ιδιοκτησία γης στον κόσμο!