μικροί χορευτές

“Μικροί χορευτές ανάμεσά μας” είναι ο τίτλος μιας συλλογής εικόνων που παρουσιάζει παιδιά να χορεύουν στους δρόμους…