Μικρές πόλεις

Μια περιήγηση σε πανέμορφες μικρές ευρωπαϊκές πόλεις ξεσηκώνει τις αισθήσεις…

Οι μητροπόλεις και οι παγκόσμιες πρωτεύουσες έχουν τη δύναμη να επιβάλουν νέα ήθη στον κόσμο λειτουργώντας ως πόλος έλξης για τα γράμματα και τις τέχνες, τον πλούτο και την πολιτική επιρροή.