μικρά ζωάκια

Για πολλά ζώα η καθημερινότητα δεν είναι εύκολη…

Ακόμα και ένα δάχτυλο του χεριού είναι μεγάλο γι’ αυτά και μια παλάμη τα αγκαλιάζει εξ ολοκλήρου!