μικρά άλογα

Κατοικείται μόλις από 30 άτομα ενώ τα μικρά αλογάκια είναι πάρα πολλά σε αριθμό…