μητροπόλεις

Ονομαστές μητροπόλεις στον κόσμο μεταμορφώθηκαν εξ ολοκλήρου στο πέρασμα του χρόνου και η αλλαγή τους είναι εντυπωσιακή!

Οι μητροπόλεις και οι παγκόσμιες πρωτεύουσες έχουν τη δύναμη να επιβάλουν νέα ήθη στον κόσμο λειτουργώντας ως πόλος έλξης για τα γράμματα και τις τέχνες, τον πλούτο και την πολιτική επιρροή.