μεταφέρω

Ο πρωταγωνιστής στο ακόλουθο βίντεο τοποθετεί και μεταφέρει με άνεση στο κεφάλι του 22 ολόκληρα τούβλα… Είπατε τίποτα; Γιατί αυτό που θα δείτε, πραγματικά δεν υπάρχει!!!