μετακινούμενη πόλη

Θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πραγματική ζωή μια πόλη επάνω σε ράγες, που ανάλογα με τις ανάγκες της θα μπορεί να μεταφέρεται από το ένα σημείο στο άλλο;