μεγαλύτερος τεχνητός ήλιος

Οι Γερμανοί κατασκεύασαν τον μεγαλύτερο τεχνητό ήλιο που είναι 10,000 φορές πιο ισχυρός από τις ηλιακές ακτίνες που φτάνουν στη Γη.