μεγαλύτερη πράσινη στέγη

Η εν λόγω πράσινη στέγη χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές επίτευγμα «τουλάχιστον διπλάσιο από ο,τιδήποτε παρόμοιο έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν».