μαύρα τριαντάφυλλα

Σε ένα πανάρχαιο χωριό στη νοτιοανατολική πλευρά της Τουρκίας που είναι κατά το ήμισυ βυθσιμένο στον Ευφράτη φυτρώνουν σπάνια μαύρα ρόδα!