μαύρα ζώα

Κανονικά θα έπρεπε να μοιάζουν με τους συγγενείς τους…

Έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε στην κλασική… έκδοση, με το συνηθισμένο χρώμα που τα χαρακτηρίζει. Όμως μια σπάνια ασθένεια δημιουργεί μαύρα λιοντάρια, ελάφια, σκίουρους και λοιπά άγρια ή ήμερα ζώα!