μαχητικό αεροσκάφος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βυθίστηκε στον ωκεανό και σήμερα αποτελεί έναν μικρό πολύχρωμο ύφαλο για τη θαλάσσια ζωή!