μαστός

Από τη Νέα Υόρκη ώς το Λονδίνο και το Τόκιο, 11 γνωστά μνημεία σε διάφορες πόλεις φωτίστηκαν ροζ για να σηματοδοτήσουν την έναρξη του «Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού».