μαλάκια

Oρισμένα «έξυπνα» θαλάσσια μαλάκια που ζουν σε μεγάλο βάθος, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποιον εχθρό αλλάζουν χρώμα και από διάφανα που είναι γίνονται σκούρα κόκκινα!