μακρόβιο ζώο

Τι κι αν το βράσεις, τι κι αν το καταψύξεις, τι κι αν το εκθέσεις σε ακτινοβολία! Οι «αρκούδα του νερού» θα παραμείνει ζωντανή, και μάλιστα μέχρι και 200 χρόνια!