μακροβιότερο δέντρο

Έχει την ικανότητα να επιβιώνει σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ενώ ορισμένα από αυτά είναι πάνω από 5.000 ετών!