μακρινές τοποθεσίες

Τα μέρη αυτά που θα δείτε στη συνέχεια είναι απομακρυσμένα και οι κλατοικοι δεν γνωρίζουν την έννοια του τουρίστα…