Μαθήματα μουσικής

Η ικανότητα των παιδιών να προσλαμβάνουν γνώσεις, να αποκτούν κριτική σκέψη και να διευρύνουν τη μνήμη τους οφείλεται στην επίδραση που ασκούν πάνω τους οι γονείς τους.